page_banner

TB

  • Tuberculosis Antibody Rapid Test Device

    Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng thể bệnh lao

    Nguyên tắc xét nghiệm Thiết bị xét nghiệm nhanh kháng thể lao là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên dựa trên nguyên tắc của kỹ thuật kẹp kháng nguyên kép. Hộp thử nghiệm bao gồm: 1) một miếng liên hợp màu đỏ tía chứa kháng nguyên M.TB kết hợp với vàng keo (liên hợp M.TB) và liên hợp vàng IgG của thỏ, 2) một dải màng nitrocellulose chứa dải thử nghiệm (dải T) và
  • Tuberculosis IgG/ IgM Rapid Test Device

    Thiết bị xét nghiệm nhanh bệnh lao IgG/IgM

    Nguyên lý xét nghiệm Thiết bị xét nghiệm nhanh TB IgG/IgM (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký dòng chảy bên dựa trên nguyên tắc của kỹ thuật kẹp kháng nguyên kép. Hộp thử nghiệm bao gồm: 1) một miếng liên hợp màu đỏ tía chứa kháng nguyên M.TB kết hợp với vàng keo (liên hợp M.TB) và liên hợp vàng IgG của thỏ, 2) một dải màng nitrocellulose chứa