page_banner

Ferritin

  • Ferritin Rapid Test Device (whole blood/serum/plasma)

    Thiết bị xét nghiệm nhanh Ferritin (máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương)

    NGUYÊN TẮC Thiết bị xét nghiệm nhanh Ferritin ở người (Máu toàn phần/Huyết thanh/Huyết tương) là một xét nghiệm miễn dịch dòng chảy định tính, định tính để phát hiện Ferritin ở người trong máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương của con người. Themembrane được phủ sẵn kháng thể kháng ferritin trên vùng vạch thử của dải. Trong quá trình thử nghiệm, mẫu thử phản ứng với hạt được phủ kháng thể kháng ferritin. Hỗn hợp di chuyển lên trên o