FW3
FW3
FW3

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

COVID-19 epidemiýasyna garşy göreşmek üçin Hangzhou Funworld Biotech Co., Ltd., SARS-CoV-2 Antigen çalt synagy (COVID-19 Ag), Coronavirus COVID ýaly COVID-19-da çalt anyklaýyş synagyny döretdi. -19 IgG / IgM antikor çalt synag, we SARS-CoV-2 romany antikor çalt synag. SARS-COV-2 / Gripp A + B Antigen kombinasynyň çalt synagy, CE, ISO13485 bilen ähli seriýa synaglary we Hytaýyň ak sanawynda. COVID-19 Antigen synagy Germaniýada eýýäm hasaba alyndy.

about01

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

Täze kompaniýa hökmünde gözleg we innowasiýalary dowam etdireris, bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin halkara öňdebaryjy tehnologiýany öwrenmegi dowam etdireris.

 • COVID Çalt synag toplumlary
 • Tohumçylyk synag toplumlary
 • Fectokanç kesel synag toplumlary
 • Çiş marker synag toplumlary
 • Cardürek marker synag toplumlary
 • Neşe serişdesini ulanmagyň synag toplumlary
service_img

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • icon
  2020

  Döredildi

  “Hanzhou Funworld Biotech Co., LTD” 2020-nji ýylyň iýun aýynda döredildi
 • icon
  30

  Toparymyz

  Häzirki wagtda 30 dolandyryş işgärimiz bar.
 • icon
  20

  Tejribe

  Kompaniýany esaslandyryjy, IVD pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.
 • icon
  9000

  Meýdany

  Zawodymyz 9000 inedördül metr meýdany tutýar, şolardan arassa meýdany 500 inedördül metr, umumy sebit 3000 inedördül metr

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär. Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

Kompaniýa şahadatnamany üstünlikli berdi
IS013485 we CE

has giňişleýin gör
 • Medica Expo 13-16 NOV 2023-e hoş geldiňiz

  Hoş geldiňiz Medica Expo 13-16 NOV 2023Hangzhou Funworld Biotech Team MEDICA 2022-de (Düsseldorf, Germaniýa) çykyş edýär. Kompaniýanyň ösmegi bilen R&D topary ösmegini dowam etdirýär, degişli bazara jogap gaty çalt, Hangzhou Funworld täze çykar stenddäki önümler
 • CE şahadatnamalary

  CE CERTIFICATESHangzhou Funworld Biotech Co., Ltd aşakdaky ugur boýunça CE MARK şahadatnamasyny üstünlikli berdi: gormony, neşe serişdesini, ýokanç keseli, çiş belligini we ýürek belligini kesgitlemek üçin in vitro anyklaýyş toplumyny dizaýn we işläp düzmek, öndürmek we paýlamak. .1_CE-
 • Indoneziýa hassahanasynyň sergisinde “Funworld Biotech” 2023 (20-21-nji oktýabr)

  Indoneziýada hassahananyň sergisi 2023-nji ýylyň 18-21-nji oktýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu sergi lukmançylyk, derman, kliniki we laboratoriýa enjamlary we lukmançylygy görkezýär. Senagat oýunçylary üçin girdejili maýa goýumlary üçin önümleri we täzelikleri we seti görkezmek üçin ajaýyp pursat
 • Lukmançylyk ýarmarkasy Taýland 2023

  Lukmançylyk ýarmarkasy Taýland 2023Hangzhou Funworld Biotech Co., Ltd 2023-nji ýylyň 13-15-nji sentýabry aralygynda sergä (Medisina ýarmarkasy Taýland 2023) gatnaşar. Biz sizi P32-2 stendinde görmäge garaşyp bilmeris. HCG, Hbsag, HCV, Hp Ab, HP Ag, Sifilis, Gyzzyrma, Deng çalt T
 • Medlab Eastakyn Gündogar 2023– Hangzhou Funworld Biotech Co., Ltd.

  Medlab Middle East 2023– Hangzhou Funworld Biotech Co., Ltd Hangzhou Funworld Biotech topary Dubaý sergisine 2023 gatnaşdy. Serginiň dowamynda Funworld Biotech köp peýdaly önümleri görkezdi, esasanam DOA seriýalary, ýokanç keseller seriýasy we önelgelilik s.