page_banner

เฟอร์ริติน

  • Ferritin Rapid Test Device (whole blood/serum/plasma)

    อุปกรณ์ทดสอบเฟอร์ริตินแบบรวดเร็ว (เลือดครบส่วน/ซีรั่ม/พลาสมา)

    หลักการอุปกรณ์ทดสอบเฟอร์ริตินอย่างรวดเร็วของมนุษย์ (เลือดครบส่วน/เซรั่ม/พลาสมา) เป็นการตรวจทางภูมิคุ้มกันด้านข้างเชิงคุณภาพสำหรับการตรวจหาเฟอร์ริตินของมนุษย์ในเลือดครบส่วน ซีรั่ม และพลาสมาของมนุษย์ ธีมเมมเบรนถูกเคลือบไว้ล่วงหน้าด้วยแอนติบอดีต้านเฟอร์ริตินบนบริเวณเส้นทดสอบของแถบ ในระหว่างการทดสอบ ชิ้นงานทดสอบจะทำปฏิกิริยากับอนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติบอดีต้านเฟอร์ริติน ส่วนผสมจะเคลื่อนตัวขึ้นด้านบน