page_banner

Produkter

Chlamydia Rapid Test Device


Kort beskrivning:

Chlamydia Rapid Test Device är en snabb kromatografisk immunanalys för kvalitativ detektering av Chlamydia trachomatis i kliniska prover för att hjälpa till med diagnosen Chlamydia-infektion.Produktdetalj

Produkttaggar

Princip

Det är en kvalitativ, sidoflödesimmunanalys för att detektera klamydiaantigen från kliniska prover. I detta test beläggs antikroppar specifik mot Chlamydia-antigenet på testlinjeområdet på remsan. Under testningen reagerar den extraherade antigenlösningen med en antikropp mot klamydia som är belagd på partiklar. Blandningen migrerar upp för att reagera med antikroppen mot klamydia på membranet och generera en röd linje i testområdet.

Försiktighetsåtgärder

Läs all information i denna bipacksedel innan du utför testet.

● Endast för professionell in vitro-diagnostik. Använd inte efter utgångsdatum.
● Ät, drick eller rök inte i området där proverna och kiten hanteras.
● Hantera alla prover som om de innehåller smittämnen. Iaktta etablerade försiktighetsåtgärder mot mikrobiologiska faror under hela proceduren och följ standardprocedurerna för korrekt kassering av prover.
● Bär skyddskläder som laboratorierockar, engångshandskar och ögonskydd när prover analyseras.
● Fuktighet och temperatur kan påverka resultatet negativt.
● Använd endast sterila pinnar för att ta endocervikala prover.
● Tindazol vaginalbrustabletter och Confort-pessar med negativa prover kan orsaka mycket svag interferenseffekt.

Användarinstruktioner

Låt testenheten, provet, reagenserna och/eller kontrollerna nå rumstemperatur (15–30 C) före testning.

1. Ta bort testenheten från den förseglade foliepåsen och använd den så snart som möjligt. Bästa resultat erhålls om testet utförs omedelbart efter att foliepåsen öppnats.

2. Extrahera klamydiaantigenet:
För kvinnliga cervikala eller manliga urethrale pinnprover:
Håll reagens A-flaskan vertikalt och tillsätt 4 fulla droppar reagens A (cirka 280 µL) till extraktionsröret (se illustration ①). Reagens A är färglöst. Sätt omedelbart in pinnen, komprimera botten av röret och rotera pinnen 15 gånger. Låt stå i 2 minuter. (Se illustration ②)

Håll reagens B-flaskan vertikalt och tillsätt 4 fulla droppar reagens B (ungefär 240 ul) till extraktionsröret. (Se illustration ③) Reagens B är ljusgult. Lösningen blir grumlig. Komprimera botten av röret och rotera pinnen 15 gånger tills lösningen får en klar färg med en lätt grön eller blå nyans. Om pinnen är blodig blir färgen gul eller brun. Låt stå i 1 minut. (Se illustration ④)

Tryck pinnen mot sidan av röret och dra ut pinnen samtidigt som du klämmer ihop röret. (Se illustration ⑤). Håll så mycket vätska i röret som möjligt. Montera droppspetsen ovanpå extraktionsröret. (Se illustration ⑥)

För urinprover från män:
Håll Reagens B-flaskan vertikalt och tillsätt 4 fulla droppar Reagens B (ungefär 240 ul) till urinpelletsen i centrifugröret, skaka sedan röret kraftigt blanda tills suspensionen är homogen.

Överför all lösning i centrifugröret till ett extraktionsrör. Låt stå i 1 minut.

Håll reagens A-flaskan upprätt och tillsätt 4 fulla droppar reagens A (cirka 280 µL) tillsätt sedan till extraktionsröret. Vortexa eller knacka på botten av röret för att blanda lösningen. Låt stå i 2 minuter.

Montera droppspetsen ovanpå extraktionsröret.
3. Placera testenheten på en ren och jämn yta. Tillsätt 3 fulla droppar extraherad lösning (ungefär 100 µL) till provbrunnen (S) på testenheten och starta sedan timern. Undvik att fånga luftbubblor i provbrunnen (S).

4. Vänta tills de röda linjerna visas. Läs resultatet efter 10 minuter. Läs inte resultatet efter 20 minuter.

asveb
vavbeb

POSITIVT RESULTAT:
* Ett färgat band visas i kontrollbandsområdet (C) och ett annat färgat band visas i T-bandsområdet.

NEGATIVT RESULTAT:
Ett färgat band visas i kontrollbandsområdet (C). Inget band visas i testbandsområdet (T).

OGILTIGT RESULTAT:
Kontrollbandet visas inte. Resultat från alla tester som inte har producerat ett kontrollband vid den angivna avläsningstiden måste kasseras. Vänligen granska proceduren och upprepa med ett nytt test. Om problemet kvarstår, sluta använda satsen omedelbart och kontakta din lokala distributör.
*OBS: Intensiteten av den röda färgen i testlinjeområdet (T) kan variera beroende på koncentrationen av Chlamydia-antigen som finns i provet. Därför bör varje nyans av rött i testområdet (T) betraktas som positiv.


  • Tidigare:
  • Nästa:


  • Tidigare:
  • Nästa: