page_banner

ADEN

  • Adenovirus Rapid Test Device

    دستگاه تست سریع آدنوویروس

    اصل دستگاه تست سریع آدنوویروس (مدفوع) برای تشخیص آدنوویروس از طریق تفسیر بصری رشد رنگ در نوار داخلی طراحی شده است. غشاء با آنتی آدنوویروس در ناحیه آزمایش بی حرکت شد. در طول آزمایش، به نمونه اجازه داده می‌شود تا با آنتی‌بادی‌های رنگی ضد آدنوویروس، کونژوگه‌های طلایی کلوئیدی که از قبل روی صفحه نمونه آزمایش پوشانده شده‌اند، واکنش نشان دهد.