page_banner

Ferritin

  • Ferritin Rapid Test Device (whole blood/serum/plasma)

    Uređaj za brzi test feritina (puna krv/serum/plazma)

    PRINCIP: Uređaj za brzi test humanog feritina (puna krv/serum/plazma) je kvalitativni, lateralni imunotest za detekciju ljudskog feritina u ljudskoj punoj krvi, serumu i plazmi. Membrana je prethodno obložena anti-feritinskim antitelom na području test linije trake. Tokom ispitivanja, uzorak reaguje sa česticom obloženom anti-feritinskim antitelom. Smjesa migrira prema gore o