page_banner

HSV

  • HSV-1 IgG/IgM Test Device /HSV-2 IgG/IgM Test Device

    HSV-1 IgG/IgM тестово устройство / HSV-2 IgG/IgM тестово устройство

    Принцип HSV-1 IgG/IgM (HSV-2 IgG/IgM) Тестът е качествен мембранен имуноанализ за откриване на HSV-1 антитела (IgG и IgM) в цяла кръв/серум/плазма. Тестовото устройство се състои от: 1) оцветена в бордо конюгатна подложка, съдържаща HSV рекомбинантни обвивни антигени, конюгирани с колоидно злато (HSV конюгати) и заешки IgG-златни конюгати, 2) лента с нитроцелулозна мембрана, прод.